बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

02/07/2020 31/07/2020 पहा (2 MB)
(Unlock Learning)उपक्रमांतर्गत कार्यपुस्तिका व कृतीपुस्तिका छपाई

(Unlock Learning)उपक्रमांतर्गत कार्यपुस्तिका व कृतीपुस्तिका छपाई

02/07/2020 26/07/2020 पहा (2 MB)
स्थलांतरीत मजुरानीं त्यांच्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करावी

स्थलांतरीत मजुरानीं त्यांच्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करावी

23/06/2020 10/07/2020 पहा (55 KB)
राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ “कयार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत वाटप केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची यादी

राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ “कयार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत वाटप केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची यादी

05/06/2020 30/06/2020 पहा (4 MB) Jawhar (4 MB) Mokhada (980 KB) Talasari (4 MB) वसई (2 MB) Vikramgad (8 MB) Palghar (2 MB) Wada (2 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र आदेश ०८/०६/२०२०

आपले सरकार सेवा केंद्र आदेश ०८/०६/२०२०

10/06/2020 30/06/2020 पहा (6 MB)
निसर्ग चक्रीवादळ च्या अनुषंगाने मनाई आदेश

निसर्ग चक्रीवादळ च्या अनुषंगाने मनाई आदेश दि. ०२/०६/२०२०

02/06/2020 05/06/2020 पहा (1 MB)
कार्यालयीन इमेल बदल्याबाबत जाहीर सूचना

कार्यालयीन इमेल बदल्याबाबत जाहीर सूचना

28/04/2020 28/05/2020 पहा (181 KB)
दि ०१-०१-२०१९ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी

दि ०१-०१-२०१९ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी

18/03/2020 31/03/2020 पहा (10 MB)
पालघर जिल्ह्याच्या प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरील (CZMPs) जनसुनावणी बाबतची सूचना

पालघर जिल्ह्याच्या प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरील (CZMPs) जनसुनावणी बाबतची सूचना

25/02/2020 15/03/2020 पहा (637 KB)
शुद्धीपत्रक – जनगणना 2021 साठी तांत्रिक सहाय्यक आणि मल्टी टास्किंग स्टाफ यांची भरती

शुद्धीपत्रक – जनगणना 2021 साठी तांत्रिक सहाय्यक आणि मल्टी टास्किंग स्टाफ यांची भरती

24/02/2020 27/02/2020 पहा (318 KB)