बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
निरंतर प्रक्रियेनंतर वगळणी करण्यात आलेल्या मतदारांची यादी.

प्रकाशित : 08/04/2024

निरंतर प्रक्रियेनंतर वगळणी करण्यात आलेल्या मतदारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकाशित : 13/04/2018

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा…

तपशील पहा