बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि. ०१ जानेवारी, २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारीत छायाचित्रासह मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम अंतर्गत वगळणी यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.128 डहाणू (ST) ASD हटविण्याची यादी.

दि. ०१ जानेवारी, २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारीत छायाचित्रासह मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम अंतर्गत वगळणी यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.128 डहाणू (ST) ASD हटविण्याची यादी.

05/02/2024 01/04/2024 पहा (1,010 KB)
दि. ०१ जानेवारी, २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारीत छायाचित्रासह मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम अंतर्गत वगळणी यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.129 विक्रमगड ASD वगळण्याची यादी

दि. ०१ जानेवारी, २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारीत छायाचित्रासह मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम अंतर्गत वगळणी यादी प्रसिध्द करण्याबाबत.129 विक्रमगड ASD वगळण्याची यादी.

05/02/2024 01/04/2024 पहा (405 KB)
०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. १३० पालघर AC ASD हटविण्याची यादी.

०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. १३० पालघर AC ASD हटविण्याची यादी.

05/02/2024 01/04/2024 पहा (1 MB)
०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. 132 नालासोपारा AC (ASD) हटविण्याची यादी.

०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. 132 नालासोपारा  AC (ASD) हटविण्याची यादी.

05/02/2024 01/04/2024 पहा (747 KB)
०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. १३३ वसई AC (ASD) हटविण्याची यादी.

०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. १३३ वसई AC (ASD) हटविण्याची यादी.

05/02/2024 01/04/2024 पहा (290 KB)
०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. १३१ बोईसर (ASD) हटविण्याची यादी .

०१ जानेवारी २०२४ च्या पात्रता तारखेच्या आधारे छायाचित्रांसह मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणांतर्गत वगळलेली यादी प्रसिद्ध करणे. १३१ बोईसर (ASD) हटविण्याची यादी.

05/02/2024 01/04/2024 पहा (10 MB)
निवडणूक निर्णय अधिकारी २२ पालघर लोकसभा मतदार संघ पोलीस अधिकारी/कर्मचारी आचारसंहिता पथक(FST ,VST,SST) नोडल अधिकारी प्रशिक्षण.

निवडणूक निर्णय अधिकारी २२ पालघर लोकसभा मतदार संघ
पोलीस अधिकारी/कर्मचारी आचारसंहिता पथक(FST ,VST,SST) नोडल अधिकारी प्रशिक्षण.

29/02/2024 31/03/2024 पहा (6 MB)
आचारसंहिता निरीक्षण व नियंत्रण पथके रचना आणि कार्ये.

आचारसंहिता निरीक्षण व नियंत्रण पथके
रचना आणि कार्ये.

29/02/2024 31/03/2024 पहा (9 MB)
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसाठी पुस्तिका.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसाठी पुस्तिका.

29/02/2024 31/03/2024 पहा (8 MB)
ऑब्झर्व्हर हँड बुक खंड -1.

ऑब्झर्व्हर हँड बुक
खंड -1.

29/02/2024 31/03/2024 पहा (7 MB)