बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “तलाठी” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “तलाठी” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

07/02/2020 16/02/2020 पहा (220 KB)
जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “लिपिक-टंकलेखक ” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “लिपिक-टंकलेखक ” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

07/02/2020 16/02/2020 पहा (215 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी महिला उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी महिला उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

04/02/2020 09/02/2020 पहा (228 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी पुरुष उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी पुरुष उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

04/02/2020 09/02/2020 पहा (292 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कंत्राटी ग्रामसेवक” पदासाठी निवड व प्रतिक्षा सुची

कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी निवड व प्रतिक्षा सुची

04/02/2020 09/02/2020 पहा (281 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

20/01/2020 04/02/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम

31/12/2019 31/01/2020 पहा (7 MB)
लिपिक-टंकलेखक पदासाठी १२/०१/२०१० रोजी झालेल्या परीक्षेचा निकाल – जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर

लिपिक-टंकलेखक पदासाठी १२/०१/२०१० रोजी झालेल्या परीक्षेचा निकाल – जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर

16/01/2020 31/01/2020 पहा (904 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर साठी तलाठी पदासाठी 12/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर साठी तलाठी पदासाठी 12/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल.

16/01/2020 31/01/2020 पहा (3 MB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीमचा निकाल

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीमचा निकाल

15/01/2020 31/01/2020 पहा (33 KB)