बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

27/02/2020 31/03/2020 पहा (197 KB)
एनआयसी मधील वैज्ञानिक-‘बी’ आणि वैज्ञानिक/तांत्रिक सहाय्यक-‘ए’ पदासाठी थेट भरती(Advt No.NIELIT/NIC/2020/1)

06/03/2020 29/03/2020 पहा (954 KB)
जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना

जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना

13/03/2020 20/03/2020 पहा (161 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी मुलाखतीस पात्र अर्जदाराची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी मुलाखतीस पात्र अर्जदाराची यादी

07/02/2020 16/02/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “तलाठी” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “तलाठी” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

07/02/2020 16/02/2020 पहा (220 KB)
जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “लिपिक-टंकलेखक ” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

जिल्हा निवड समिती पालघर अंतर्गत “लिपिक-टंकलेखक ” या पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

07/02/2020 16/02/2020 पहा (215 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी महिला उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी महिला उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

04/02/2020 09/02/2020 पहा (228 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी पुरुष उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कनिष्ठ सहाय्यक” पदासाठी पुरुष उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

04/02/2020 09/02/2020 पहा (292 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत “कंत्राटी ग्रामसेवक” पदासाठी निवड व प्रतिक्षा सुची

कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी निवड व प्रतिक्षा सुची

04/02/2020 09/02/2020 पहा (281 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

20/01/2020 04/02/2020 पहा (2 MB)