बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत तक्रार निवारण अधिकारी या पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत तक्रार निवारण अधिकारी या पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

04/07/2021 18/07/2021 पहा (960 KB)
एसएसडी परीक्षेचा निकाल तलाठी केडर ऑगस्ट 2019

एसएसडी परीक्षेचा निकाल तलाठी केडर ऑगस्ट 2019

15/05/2021 16/05/2021 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे कंत्राटी तत्वावर लघु लेखक निम्न श्रेणी व लघु टंकलेखक पदभरती

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे कंत्राटी तत्वावर लघु लेखक निम्न श्रेणी व लघु टंकलेखक पदभरती

20/10/2020 20/11/2020 पहा (2 MB)
नगरपरीषद नगरपंचायत मधील पात्र वारसास अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत अंतिम प्रतीक्षासूची

नगरपरीषद नगरपंचायत मधील पात्र वारसास अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत अंतिम प्रतीक्षासूची

19/10/2020 31/10/2020 पहा (185 KB)
सीए विभाजन जाहिरात आणि एएमआरएस वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्ती अटी आणि शर्ती

सीए विभाजन जाहिरात आणि एएमआरएस वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्ती अटी आणि शर्ती

14/10/2020 23/10/2020 पहा (1 MB)
पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद/नागरपंच्यातमधील अनुकंपा योजने अंतर्गत पात्र उमेदवारांची प्रतीक्षासूची

पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद/नागरपंच्यातमधील अनुकंपा योजने अंतर्गत पात्र उमेदवारांची प्रतीक्षासूची

07/09/2020 27/09/2020 पहा (239 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी निवड सुची व प्रतीक्षा सुची

27/02/2020 31/03/2020 पहा (197 KB)
एनआयसी मधील वैज्ञानिक-‘बी’ आणि वैज्ञानिक/तांत्रिक सहाय्यक-‘ए’ पदासाठी थेट भरती(Advt No.NIELIT/NIC/2020/1)

06/03/2020 29/03/2020 पहा (954 KB)
जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना

जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना

13/03/2020 20/03/2020 पहा (161 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी मुलाखतीस पात्र अर्जदाराची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे “विधी अधिकारी(कंत्राटी)” पदासाठी मुलाखतीस पात्र अर्जदाराची यादी

07/02/2020 16/02/2020 पहा (2 MB)