बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कंत्राटी क्रीडा शिक्षक / मार्गदर्शक (११ महिन्याच्या कराराने )भरावयाची पदभरती

कंत्राटी क्रीडा शिक्षक / मार्गदर्शक (११ महिन्याच्या कराराने )भरावयाची पदभरती

31/12/2021 30/04/2022 पहा (1 MB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता निवड व प्रतिक्षा यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता निवड व प्रतिक्षा यादी

15/02/2022 22/02/2022 पहा (551 KB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या पदाची मुलाखत सूचना

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या पदाची मुलाखत सूचना

10/02/2022 14/02/2022 पहा (746 KB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता जाहीरात व अर्ज नमुना

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता जाहीरात व अर्ज नमुना

02/12/2021 22/12/2021 पहा (1 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत तक्रार निवारण अधिकारी या पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत तक्रार निवारण अधिकारी या पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

04/07/2021 18/07/2021 पहा (960 KB)
एसएसडी परीक्षेचा निकाल तलाठी केडर ऑगस्ट 2019

एसएसडी परीक्षेचा निकाल तलाठी केडर ऑगस्ट 2019

15/05/2021 16/05/2021 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे कंत्राटी तत्वावर लघु लेखक निम्न श्रेणी व लघु टंकलेखक पदभरती

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे कंत्राटी तत्वावर लघु लेखक निम्न श्रेणी व लघु टंकलेखक पदभरती

20/10/2020 20/11/2020 पहा (2 MB)
नगरपरीषद नगरपंचायत मधील पात्र वारसास अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत अंतिम प्रतीक्षासूची

नगरपरीषद नगरपंचायत मधील पात्र वारसास अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत अंतिम प्रतीक्षासूची

19/10/2020 31/10/2020 पहा (185 KB)
सीए विभाजन जाहिरात आणि एएमआरएस वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्ती अटी आणि शर्ती

सीए विभाजन जाहिरात आणि एएमआरएस वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्ती अटी आणि शर्ती

14/10/2020 23/10/2020 पहा (1 MB)
पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद/नागरपंच्यातमधील अनुकंपा योजने अंतर्गत पात्र उमेदवारांची प्रतीक्षासूची

पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद/नागरपंच्यातमधील अनुकंपा योजने अंतर्गत पात्र उमेदवारांची प्रतीक्षासूची

07/09/2020 27/09/2020 पहा (239 KB)