बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मुंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये घोषणा

मुंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये घोषणा

15/02/2021 15/03/2021 पहा (9 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल सन 2018 तलाठी संवर्ग

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा सन 2018 तलाठी संवर्ग

22/09/2020 30/09/2020 पहा (1 MB)
जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर आवाहन

पालघर जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर आवाहन

10/05/2020 18/05/2020 पहा (326 KB)
१९२१ च्या माध्यमातून कोविड टेलि सर्व्हे

१९२१ च्या माध्यमातून कोविड टेलि सर्व्हे

23/04/2020 30/04/2020 पहा (92 KB)
जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सन, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या तपासणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती.

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सन, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या तपासणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती.

01/09/2019 31/03/2020 पहा (452 KB)
खरीप २०१७ मधील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे धान पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित निधी बाबत वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

खरीप २०१७ मधील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे धान पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित निधी बाबत वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

01/04/2019 31/12/2019 पहा (9 MB) (10 MB)
सन २०१९ साठी स्थानिक सुट्ट्यांची अधिसूचना

सन २०१९ साठी स्थानिक सुट्ट्यांची अधिसूचना

06/07/2019 31/12/2019 पहा (1,023 KB)
जनहित याचिका क्र. ७९/२०१४, अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक तक्रारींच्या संदर्भाने केलेली कार्यवाही

जनहित याचिका क्र. ७९/२०१४, अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक तक्रारींच्या संदर्भाने केलेली कार्यवाही

30/07/2018 31/12/2019 पहा (50 KB)
तलाठी संवर्ग महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा ऑगस्ट २०१७

तलाठी संवर्ग महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा ऑगस्ट २०१७

06/06/2019 23/06/2019 पहा (335 KB)
मा. उच्च न्यायालयाकडील दाखल रिट याचिका क्र 4585/2019 संदर्भात सुनावणी

मा. उच्च न्यायालयाकडील दाखल रिट याचिका क्र 4585/2019 संदर्भात सुनावणी

12/04/2019 12/04/2019 पहा (245 KB)