बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोतवाल अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१.०१.२०२१

कोतवाल अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१.०१.२०२१

15/12/2022 15/12/2023 पहा (4 MB)
दि.०१/०१/२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

दि.०१/०१/२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

01/12/2022 01/12/2023 पहा (3 MB)
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कलयाण योजने अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्र व अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राची यादी

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कलयाण योजने अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्र व अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राची यादी

19/07/2022 18/06/2023 पहा (3 MB)
कोतवाल संवर्गाची एकत्रित जिल्हास्तरीय अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२१

कोतवाल संवर्गाची एकत्रित जिल्हास्तरीय अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२१

12/05/2022 31/05/2023 पहा (2 MB)
संग्रहित