बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) पालघर.

एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) पालघर.

29/05/2024 31/03/2026 पहा (8 MB)
मौजे नानिवली व मौजे सफाळे बाजार ता जि पालघर येथील सोमवार दिनांक २०/०५/२०२४ रोजीचा आठवडा बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश.

मौजे नानिवली व मौजे सफाळे बाजार ता जि पालघर येथील सोमवार दिनांक २०/०५/२०२४ रोजीचा आठवडा बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश.

19/05/2024 31/05/2024 पहा (437 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने पालघर जिल्हयाच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांना मतदानाकरीता उपस्थित राहणेकामी भरपगारी सुट्टी घोषित केलेबाबत.

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने पालघर जिल्हयाच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांना मतदानाकरीता उपस्थित राहणेकामी भरपगारी सुट्टी घोषित केलेबाबत.

16/05/2024 31/05/2024 पहा (372 KB)
१३१ बोईसर मतदान केंद्रांची यादी.

१३१ बोईसर मतदान केंद्रांची यादी.

13/05/2024 31/05/2024 पहा (7 MB)
निरंतर प्रक्रियेनंतर वगळणी करण्यात आलेल्या मतदारांची यादी.

निरंतर प्रक्रियेनंतर वगळणी करण्यात आलेल्या मतदारांची यादी.

08/04/2024 30/06/2024 पहा (2 MB)
मतदान केंद्राची यादी वसई.

मतदान केंद्राची यादी वसई.

29/03/2024 10/06/2024 पहा (3 MB)
मतदान केंद्राची यादी बोईसर.

मतदान केंद्राची यादी बोईसर.

29/03/2024 10/06/2024 पहा (10 MB)
मातदान केंद्राची यादी पालघर.

मातदान केंद्राची यादी पालघर.

29/03/2024 10/06/2024 पहा (8 MB)
मातदान केंद्राची यादी डहाणू.

मातदान केंद्राची यादी डहाणू.

29/03/2024 10/06/2024 पहा (2 MB)
निवडणूक फॉर्म 12D

निवडणूक फॉर्म 12D

29/03/2024 10/06/2024 पहा (578 KB)
संग्रहित