बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पालघर जिल्हयातील आपले सरकार सेवा केंद्रे अधिसुचित करणेत येवून ७२C सेवा कार्यान्वीत करणेकामी विहीत नमुन्यामध्ये अर्ज सादर करणेबाबत.

पालघर जिल्हयातील आपले सरकार सेवा केंद्रे अधिसुचित करणेत येवून ७२C सेवा कार्यान्वीत करणेकामी विहीत नमुन्यामध्ये अर्ज सादर करणेबाबत.

03/10/2023 31/10/2023 पहा (1 MB)
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

03/10/2023 31/10/2023 पहा (5 MB)
मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण.

मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण.

25/09/2023 31/10/2023 पहा (9 MB)
एमआयडीसी परिसरात पाण्याच्या टँकरवर बंदी घालण्यासाठी सीआरपीसी 144.

एमआयडीसी परिसरात पाण्याच्या टँकरवर बंदी घालण्यासाठी सीआरपीसी 144.

18/08/2023 31/10/2023 पहा (3 MB)
स्थानिक सार्वजनिक सुट्ट्या 2023

स्थानिक सार्वजनिक सुट्ट्या 2023

29/06/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचान्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या महसूल सहायक संवर्गातील कर्मचान्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

01/03/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारुप (तात्पुरती) ज्येष्ठता यादी.

दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारुप (तात्पुरती) ज्येष्ठता यादी.

01/03/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारुप सेवा ज्येष्ठता सुची.

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारुप सेवा ज्येष्ठता सुची.

01/03/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)
पालघर जिल्ह्यातील अधिनस्त तहसील कार्यालयातील कोतवाल संवर्गाची नियुक्त आदेशानुसार जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारूप ज्येष्ठता यादी दि.०१.०१.२०२२.

पालघर जिल्ह्यातील अधिनस्त तहसील कार्यालयातील कोतवाल संवर्गाची नियुक्त आदेशानुसार जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारूप ज्येष्ठता यादी दि.०१.०१.२०२२.

01/03/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)
वाहन चालक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्टता यादी.

वाहन चालक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्टता यादी.

17/02/2023 31/12/2023 पहा (664 KB)
संग्रहित