बंद

दि.०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्येष्ठता यादी.

दि.०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्येष्ठता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि.०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्येष्ठता यादी.

दि.०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारुप) ज्येष्ठता यादी.

01/02/2024 29/02/2024 पहा (242 KB)