बंद

दि.०१/०१/२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

दि.०१/०१/२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि.०१/०१/२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

दि.०१/०१/२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

01/12/2022 01/12/2023 पहा (3 MB)