बंद

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारुप सेवा ज्येष्ठता सुची.

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारुप सेवा ज्येष्ठता सुची.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारुप सेवा ज्येष्ठता सुची.

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारुप सेवा ज्येष्ठता सुची.

01/03/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)