भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी च्या सुरु करण्यात आलेल्या वर्गावर रिक्त असलेल्या माध्यमिक शिक्षकांची पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत जाहीरात

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी च्या सुरु करण्यात आलेल्या वर्गावर रिक्त असलेल्या माध्यमिक शिक्षकांची पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत जाहीरात

22/06/2019 07/07/2019 पहा (752 KB)
मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांतर्गत जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर पदांची भरती

मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांतर्गत जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर पदांची भरती

07/02/2019 28/02/2019 पहा (372 KB)
वनहक्क सहायक या पदासाठी झालेल्या दि ११/१२/२०१८ च्या थेट मुलाखतीसाठी हजर उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांकाचा तक्ता.

वनहक्क सहायक या पदासाठी झालेल्या दि ११/१२/२०१८ च्या थेट मुलाखतीसाठी हजर उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांकाचा तक्ता. – जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर

18/12/2018 31/12/2018 पहा (291 KB)
वनहक्क सहायक या पदासाठी निवड यादी व प्रतीक्षाधीन यादी

वनहक्क सहायक या पदासाठी निवड यादी व प्रतीक्षाधीन यादी – जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर

18/12/2018 31/12/2018 पहा (283 KB)
कंत्राटी सहायक पदासाठी दि २७/११/२०१८ रोजीच्या थेट मुलाखतीचा निकाल

कंत्राटी सहायक पदासाठी दि २७/११/२०१८ रोजीच्या जिल्हाधिकारी पालघर येथील थेट मुलाखतीचा निकाल

03/12/2018 15/12/2018 पहा (1 MB)
अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

येथे क्लिक करा.

17/11/2018 01/12/2018
अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

येथे क्लिक करा

17/11/2018 01/12/2018
सहायक शिक्षकांची पदभरती

सहायक शिक्षकांची पदभरती – शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर.

20/11/2018 28/11/2018 पहा (72 KB)
कंत्राटी तांत्रिक सहायक पदाकरिता जाहिरात

कंत्राटी तांत्रिक सहायक पदाकरिता जाहिरात – म न रे गा, पालघर

02/11/2018 28/11/2018 पहा (621 KB)
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा (तलाठी) ऑगस्ट २०१६ चा निकाल

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा (तलाठी) ऑगस्ट २०१६ चा निकाल – जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर

15/09/2018 15/10/2018 पहा (548 KB)