निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक साठी निविदा

अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक साठी निविदा

08/07/2019 29/07/2019 पहा (5 MB)
दुसरी मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

दुसरी मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

29/06/2019 24/07/2019 पहा (630 KB)
मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

11/07/2019 17/07/2019 पहा (353 KB)
पालघर जिल्हयातील जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील आदीवासी समाजाचे योग्य पोषण होण्याच्या दृष्टीने लक्ष निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर खाद्य तेल खरेदी करुन पुरवठा करणे.

पालघर जिल्हयातील जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील आदीवासी समाजाचे योग्य पोषण होण्याच्या दृष्टीने लक्ष निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर खाद्य तेल खरेदी करुन पुरवठा करणे.

29/06/2019 10/07/2019 पहा (5 MB)
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करीता ऐआरऐमऐस लेखांकनासाठी व संवैधानिक लेख परीक्षणासाठी संधि लेखपालांची नेमणुक करनेबाबत

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करीता ऐआरऐमऐस लेखांकनासाठी व संवैधानिक लेख परीक्षणासाठी संधि लेखपालांची नेमणुक करनेबाबत

27/05/2019 06/06/2019 पहा (5 MB)
ई निविदा व ई लिलाव सूचना

ई निविदा व ई लिलाव सूचना –  आयुक्त कार्यालय, कोंकण

13/02/2019 10/03/2019 पहा (2 MB)
जाहिर नोटीस – व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम अद्यावतीकरण तसेच युपीएस बसविणेकामी विद्युत उपकरणे बसविणेकरीता खरेदी दरपत्रक सादर करणेबाबत.

जाहिर नोटीस – व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम अद्यावतीकरण तसेच युपीएस बसविणेकामी विद्युत उपकरणे बसविणेकरीता खरेदी दरपत्रक सादर करणेबाबत. शेवटची तारिख ०५.०३.२०१९

27/02/2019 05/03/2019 पहा (293 KB)