बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नगरपरिषद पालघर यांचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्र्म 2019

नगरपरिषद पालघर यांचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्र्म 2019

25/02/2019 31/03/2019 पहा (394 KB)
सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – वाडा

जनहित याचिका क्र. 173-2010 बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – वाडा

18/09/2018 31/12/2018 पहा (315 KB)
सार्वजनिक सुट्टी घोषित करणेबाबत निर्गमित करण्यात आलेला आदेश.

सार्वजनिक सुट्टी घोषित करणेबाबत निर्गमित करण्यात आलेला आदेश.

04/07/2018 31/12/2018 पहा (1 MB)
सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – विक्रमगड

जनहित याचिका क्र. 173-2010 बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – विक्रमगड

18/09/2018 31/12/2018 पहा (318 KB)
Information Regarding Inspection squad about Pendol(Mandap) checking – Talasari

Writ Petition No. 173-2010. Information Regarding Inspection squad about Pendol(Mandap) checking (Municipal / Nagarpanchayat Area) – Talasari

18/09/2018 31/12/2018 पहा (323 KB)
सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – डहाणू

जनहित याचिका क्र. 173-2010 बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – डहाणू

18/09/2018 31/12/2018 पहा (321 KB)
सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – पालघर

जनहित याचिका क्र. 173-2010 बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – पालघर

18/09/2018 31/12/2018 पहा (309 KB)
सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – मोखाडा

जनहित याचिका क्र. 173-2010 बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – मोखाडा

18/09/2018 31/12/2018 पहा (332 KB)
सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – जव्हार

जनहित याचिका क्र. 173-2010 बाबत नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीसाठी सार्वजनिक सण, उत्सव व समारंभ प्रसंगी उभारण्यात येणाऱ्या मंडप (पेंडॉल) तपासणीकरीता गठीत करण्यात आलेल्या पथकांची माहिती – जव्हार

18/09/2018 31/12/2018 पहा (332 KB)
जिल्हा परिषद पालघर – दि २४.१०.२०१८ पर्यंत उमेदवारांची तात्पुरती अनुकंपा ज्येष्ठता यादी.

जिल्हा परिषद पालघर – दि २४.१०.२०१८ पर्यंत उमेदवारांची तात्पुरती अनुकंपा ज्येष्ठता यादी.

31/10/2018 05/11/2018