बंद

निवड यादी .

निवड यादी .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
निवड यादी .

मुंबई – अहमदाबाद हायस्पीड प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी पालघर येथील सेतू सुविधा केंद्रामार्फत कंत्राटी तत्वावर निवड केलेल्या प्रकल्प अधिकारी , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी,संशोधन अधिकारी आणि समन्वयक पदाची निवड यादी .

21/02/2018 22/03/2018 पहा (417 KB)