बंद

दि.०१.०१.२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

दि.०१.०१.२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि.०१.०१.२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

दि.०१.०१.२०२२ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

04/05/2022 01/05/2023 पहा (4 MB)