बंद

सार्वजनिक सुविधा

टपाल

पालघर हेड पोस्ट ऑफिस

अंबमाता रोड, पुनीत नगर, जुना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 02525-252092

नगरपालिका

पालघर नगरपालिका

जुना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 09892539034

बँका

महाराष्ट्र बँक

वाराय्या इमारत मनोर रोड पालघर

ईमेल : mahaconnect[at]mahabank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02525-252194
वेबसाइट दुवा : https://www.mahaconnect.in/jsp/index.html
श्रेणी / प्रकार: जिल्हा अग्रणी बँक

महाविद्यालय / विद्यापीठ

सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळी

कॉलेज रोड, तेम्भोडे, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 02525-252163

रुग्णालये

सरकारी रूग्णालय, पालघर

कचेरी रोड , लोकमान्य नगर, विष्णु नगर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 02525-256635

वीज

एमएसईडीसीएल विद्युत भवन पालघर

पालघर - मनोर रोड , जुना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 02525-252135

शाळा

आनंद आश्रम कॉन्व्हेंट इंग्लिश हायस्कूल

गोथान पुरा, कॉलेज रोड, पालघर, महाराष्ट्र 401404

Pincode: 401404

जिल्हा परिषद शाळा लोकमान्य नगर

पालघर, जि. पालघर, लोकमान्य नगर,

ट्विंकल स्टार इंग्लिश हायस्कूल

माहीम मनोर महामार्ग, जूना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

Pincode: 401404

स्वयंसेवी संस्था

आदिवासी सहज शिक्षण क्षेत्र, मासवान

पोस्ट मासवान, पालघर मनोर रस्ता, तालुका पालघर, जि. ठाणे, पिनकोड - 20144

दूरध्वनी : 02525-232003