बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती राजपत्र २०१७ 19/03/2018 पहा
जलयुक्त शिवार २०१५ कृती आराखडा 25/03/2015 पहा (1 MB)
माहिती अधिकार 2005 01/03/2018 पहा (115 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय माहिती अधिकार 22/03/2018 पहा (899 KB)
माहिती अधिकार गृह शाखा 22/03/2018 पहा (152 KB)
माहिती अधिकार लेखा शाखा 22/03/2018 पहा (708 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा 2017 01/03/2017 पहा (5 MB)
लोकशाही दिन अर्ज नमुना तालुका 06/04/2018 पहा (91 KB)
लोकशाही दिन अर्ज जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त स्तर 06/04/2018 पहा (123 KB)
लोकशाही दिन अर्ज विभागीय आयुक्त स्तर 06/04/2018 पहा (130 KB)