बंद

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रारंभ : 13/04/2018 शेवट : 13/04/2018

ठिकाण : सातपाटी ता. जी. पालघर

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा दि १३/०४/२०१८ स.११.०० वाजता स्थळ सातपाटी मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे नारायण दांडेकर सभागृह सातपाटी ता.जि.पालघर

पहा (311 KB)