बंद

राजपत्र

Filter Document category wise

फिल्टर

राजपत्र
शीर्षक तारीख View / Download
विशेष कार्यकारी अधिकारी नगरपंचायत सदस्य यादी 26/07/2022 पहा (153 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी जि.प प. स. सदस्य यादी 26/07/2022 पहा (153 KB)
पालघर नगर परिषदेचे विशेष कार्यकारी अधिकारी अधिसूचना राजपत्र 23/07/2021 23/07/2021 पहा (664 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून जि. प. प.स. सदस्य नेमणूक 21/01/2021 पहा (890 KB)
पालघर नगर परिषद स्पेशल एक्सिक्युटिव्ह ऑफिसर राजपत्र ऑक्टोबर २०२० 02/12/2020 पहा (80 KB)
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुकामधील औद्योगिक उपक्रमांवर निर्बंधाबाबत भारत सरकारने जारी केलेले राजपत्र 28/10/2020 पहा (493 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 01/07/2019 पहा (79 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (79 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुकांबाबतची अधिसूचना 05/12/2019 पहा (963 KB)