बंद

हेल्पलाईन

 • नागरिकांचा कॉल सेंटर -
  १५५३००
 • बाल हेल्पलाइन -
  १०९८
 • महिला हेल्पलाइन -
  १०९१
 • क्राइम स्टापर-
  १०९०
 • बचाव व मदत- १०७७
 • रुग्णवाहिका -
  १०२,१०८
 • एनआयसी हेल्पडेस्क-
  १८०० १११ ५५५
 • पी.डी.एस. हेल्पलाईन -
  १८००-२२-४९५० व १९६७
 • कोरोना हेल्पलाईन -
  02525 - 297474