बंद

सार्वजनिक सुविधा

कोविड केंद्र माहिती

क्षमस्व, या श्रेणीशी कोणतीही सार्वजनिक उपयुक्तता जुळत नाही.

टपाल

पालघर हेड पोस्ट ऑफिस

अंबमाता रोड, पुनीत नगर, जुना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 02525-252092

नगरपालिका

पालघर नगरपालिका

जुना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 09892539034

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार पोलीस स्टेशन समोर, बाजार वार्ड, विरार (E),महाराष्ट्र ४०१३०५

ईमेल : vasaivirarcorporation[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 18002334353
वेबसाइट दुवा : https://vvcmc.in/vvmc/?page_id=523&lang=en
Pincode: 401305

दिशानिर्देश

बँका

महाराष्ट्र बँक

वाराय्या इमारत मनोर रोड पालघर

ईमेल : mahaconnect[at]mahabank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02525-252194
वेबसाइट दुवा : https://www.mahaconnect.in/jsp/index.html
श्रेणी / प्रकार: जिल्हा अग्रणी बँक

महाविद्यालय / विद्यापीठ

सेंट जॉन अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन महाविद्यालय

सेंट जॉन एज्युकेशनल अँड टेक्निकल कॉम्प्लेक्स व्हिलेज व्हेवर, मनोर रोड, पालघर (पूर्व), पालघर जिल्हा - 401404, महाराष्ट्र

ईमेल : office[at]sjcem[dot]edu[dot]in
दूरध्वनी : 02525297279
वेबसाइट दुवा : https://www.sjcem.edu.in/
Pincode: 401404

दिशानिर्देश

सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळी

कॉलेज रोड, तेम्भोडे, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 02525-252163

रिसॉर्ट

उषा रिसॉर्ट

कॉलेज रोड, खरल पाडा ,पालघर (w), महाराष्ट्र ४०१४०४

दूरध्वनी : 9082304035
वेबसाइट दुवा : http://www.usharesort.com/
Pincode: 401404

कोकोनट व्हॅली रिसॉर्ट

कोकोनट व्हॅली रिसॉर्ट , केळवा बाजार येथे, दांडा खादी पुलाजवळ, ए.केळवा, ता. व जि. पालघर, महाराष्ट्र

ईमेल : coconutvalley[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9890093626
वेबसाइट दुवा : http://www.coconutvalley.in/
Pincode: 401401

तंडेल रिसॉर्ट

तंडेल रिसॉर्ट, शीतलादेवी मंदिर जवळ, केळवा बीच, पालघर, महाराष्ट्र ४०१४०१

ईमेल : cool[dot]tandelbros[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9967914082
वेबसाइट दुवा : http://www.tandelresort.com/
Pincode: 401401

दि समुद्र

दि समुद्र , बाजार रोड, केळवा , पालघर, महाराष्ट्र

ईमेल : panchalalpesh8284[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9762704270
वेबसाइट दुवा : http://www.dsamudraa.com/
Pincode: 401401

निसर्ग रिसॉर्ट अँड फार्महाउस

निसर्ग रिसॉर्ट अँड फार्महाउस, सारंगधर वाडी सातपाटी, शिरगाव - सातपाटी, पालघर

दूरध्वनी : 7947180400
वेबसाइट दुवा : http://www.nisargfarmhouse.in/
Pincode: 401405

पाम ऑर्चर्ड ऍग्रो रिसॉर्ट

पाम ऑर्चर्ड ऍग्रो रिसॉर्ट, राखाडे बाजार, राखाडे रोड, केळवा, पालघर ,महाराष्ट्र

ईमेल : palmorchardresort[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9373798261
Pincode: 401401

वीज

एमएसईडीसीएल विद्युत भवन पालघर

पालघर - मनोर रोड , जुना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

दूरध्वनी : 1800-102-3435
Pincode: 401404

शाळा

आनंद आश्रम कॉन्व्हेंट इंग्लिश हायस्कूल

गोथान पुरा, कॉलेज रोड, पालघर, महाराष्ट्र 401404

Pincode: 401404

जिल्हा परिषद शाळा लोकमान्य नगर

पालघर, जि. पालघर, लोकमान्य नगर,

ट्विंकल स्टार इंग्लिश हायस्कूल

माहीम मनोर महामार्ग, जूना पालघर, पालघर, महाराष्ट्र 401404

Pincode: 401404

स्वयंसेवी संस्था

आदिवासी सहज शिक्षण क्षेत्र, मासवान

पोस्ट मासवान, पालघर मनोर रस्ता, तालुका पालघर, जि. ठाणे, पिनकोड - 20144

दूरध्वनी : 02525-232003