बंद

अर्ज

Filter Form category wise

फिल्टर

अर्ज
शीर्षक तारीख वर्णन पत्ता View / Download
Form 12 D Letter of intimation to Assistant Returning Officer (for absentee voters) 29/03/2024 Form 12 D for the class of absentee voter(s) पहा (73 KB)
मग्रारोहयो चे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्त्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेबाबत जाहीरात. 03/01/2024 पहा (1 MB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक अर्ज नमुना 19/11/2020 पहा (279 KB)
शत्र परवाना वारसाने वर्ग करणेकामी कागदपत्रे व अर्ज 04/08/2020 पहा (2 MB)
तात्पुरता फटका परवाना 28/08/2018 पहा (994 KB)
शस्त्र परवाना नुतनीकरण 28/08/2018 पहा (1 MB)
नवीन शस्त्र परवाना 28/08/2018 पहा (2 MB)
संकेतस्थळावर माहिती टाकनेसाठी विनंती फॉर्म 20/03/2018 पहा (44 KB)
निकनेट आय.पी विनंती फॉर्म 20/03/2018 पहा (92 KB)