Close

Mr Dhanaji Toraskar

Sub Divisional Office, Collector Office, Palghar-Boisar road, Kolgaon, Palghar 401404

Email : palgharsdo[at]gmail[dot]com
Designation : Sub Divisional Officer, Palghar