Close

Mr. Prajit Nayar

Sub Divisional Office, Jawhar

Email : sdojawhar[at]gmail[dot]com
Designation : Sub Divisional Officer, Jawhar/Mokhada
Phone : 02520-222304