Close

Hospitals

Govt Rural Hospital, Palghar

Kacheri Rd, Lokmanya Nagar, Vishnu Nagar, Palghar, Maharashtra 401404

Phone : 02525-256635