बंद

पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता यादी.

पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता यादी.

पालघर जिल्ह्याच्या अधिनस्त असलेल्या वाहनचालक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता यादी.

21/09/2022 31/12/2022 पहा (659 KB)