बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
पालघर जिल्हा सन 2020 साठी स्थानिक सुट्याची अधिसुचना

प्रकाशित : 29/07/2020

पालघर जिल्हा सन 2020 साठी स्थानिक सुट्याची अधिसुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ध्वनी प्रदूषण मार्गदर्शक तत्त्वे 2020

प्रकाशित : 27/07/2020

ध्वनी प्रदूषण मार्गदर्शक तत्त्वे 2020

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकाशित : 13/04/2018

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
गणेश उत्सव-मार्गदर्शक तत्त्वे 2020

प्रकाशित : 27/07/2020

गणेश उत्सव-मार्गदर्शक तत्त्वे 2020

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
(Unlock Learning)उपक्रमांतर्गत कार्यपुस्तिका व कृतीपुस्तिका छपाई

प्रकाशित : 02/07/2020

(Unlock Learning)उपक्रमांतर्गत कार्यपुस्तिका व कृतीपुस्तिका छपाई

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

प्रकाशित : 02/07/2020

अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

तपशील पहा