बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

प्रकाशित : 20/01/2020

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकाशित : 13/04/2018

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पालघर जिल्ह्यातील उर्वरित ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत

प्रकाशित : 18/01/2020

पालघर जिल्ह्यातील उर्वरित ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीमचा निकाल

प्रकाशित : 17/01/2020

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीमचा निकाल

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील प्राप्त अर्जापैकी अपात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 17/01/2020

कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील प्राप्त अर्जापैकी अपात्र उमेदवारांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील प्राप्त अर्जापैकी पात्र उमेदवारांची यादी

प्रकाशित : 17/01/2020

कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील प्राप्त अर्जापैकी पात्र उमेदवारांची यादी

तपशील पहा