काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकाशित : 13/04/2018

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (एन सी आर एम पी ) अंतर्गत भुमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक सल्ला सभा…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

प्रकाशित : 11/07/2019

मुदतवाढ – खाद्य तेल पुरवठा ई-निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक साठी निविदा

प्रकाशित : 08/07/2019

अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक साठी निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
पालघर जिल्हयातील जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील आदीवासी समाजाचे योग्य पोषण होण्याच्या दृष्टीने लक्ष निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर खाद्य तेल खरेदी करुन पुरवठा करणे.

प्रकाशित : 06/07/2019

पालघर जिल्हयातील जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील आदीवासी समाजाचे योग्य पोषण होण्याच्या दृष्टीने लक्ष निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर खाद्य…

तपशील पहा