बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
(Unlock Learning)उपक्रमांतर्गत कार्यपुस्तिका व कृतीपुस्तिका छपाई

(Unlock Learning)उपक्रमांतर्गत कार्यपुस्तिका व कृतीपुस्तिका छपाई

02/07/2020 26/07/2020 पहा (2 MB)
अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

02/07/2020 31/07/2020 पहा (2 MB)
स्थलांतरीत मजुरानीं त्यांच्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करावी

स्थलांतरीत मजुरानीं त्यांच्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करावी

23/06/2020 10/07/2020 पहा (55 KB)
संग्रहित