सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

07/11/2019 07/12/2019 पहा (313 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जन्जातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे )नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

09/10/2019 09/11/2019 पहा (701 KB)
निवडणूक निर्णय अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ, वृंदावन गार्डन, बहुउद्देशीय इमारत, वसई विरार शहर महानगरपालिका ,फन फिस्ता थेटरच्या बाजूला नालासोपारा(प.) ता . वसई

27/09/2019 31/12/2019 पहा (181 KB)
मतदान नोंदणी अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ प्रभाग समिती ‘अ ‘,बोळींज कार्यालय विरार (प.) ता. वसई.

 

26/09/2019 31/12/2019 पहा (181 KB)
संग्रहित