बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ध्वनी प्रदुषण सुट २०२१

ध्वनी प्रदुषण सुट २०२१

18/01/2021 14/02/2021 पहा (73 KB)
दिनांक 01.01.2020 रोजी कार्यरत कोतवाल संवर्गाची एकत्रित प्रारुप ज्येष्ठता यादी

दिनांक 01.01.2020 रोजी कार्यरत कोतवाल संवर्गाची एकत्रित प्रारुप ज्येष्ठता यादी

14/01/2021 14/02/2021 पहा (3 MB)
दि ०१-०१-२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी

दि ०१-०१-२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी

12/01/2021 12/02/2021 पहा (4 MB)
गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2020 रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2020 रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

12/01/2021 12/02/2021 पहा (2 MB)
पालघर जिल्हा आस्थापनेवर दिनांक 01.01.2020 रोजी कार्यरत अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

पालघर जिल्हा आस्थापनेवर दिनांक 01.01.2020 रोजी कार्यरत अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

11/01/2021 31/01/2021 पहा (4 MB)
वैतरणा नदीवरील पुलावरून नौकानयन मार्गाचा वापर करण्यास मनाई आदेश

वैतरणा नदीवरील पुलावरून नौकानयन मार्गाचा वापर करण्यास मनाई आदेश

04/01/2021 24/01/2021 पहा (111 KB)
डहाणू नगर परिषद हद्दीतील अनाधिकृत पार्किंग बाबत सूचना

डहाणू नगर परिषद हद्दीतील अनाधिकृत पार्किंग बाबत सूचना

04/01/2021 31/01/2021 पहा (398 KB)
रस्ते सुरक्षा अभियानाअंतर्गत हेल्मेट परिधान/घालणे सक्तीचे करणेकामी परिपत्रक

रस्ते सुरक्षा अभियानाअंतर्गत हेल्मेट परिधान/घालणे सक्तीचे करणेकामी परिपत्रक

04/01/2021 31/01/2021 पहा (620 KB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींना भोगाधिकार हस्तात्न्तरीत करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये सूचना

01/01/2021 31/01/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित