बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अंतिम चालक ज्येष्ठता यादी 1.1.2021

अंतिम चालक ज्येष्ठता यादी 1.1.2021

01/08/2021 22/08/2021 पहा (650 KB)
बकरी ईद – मार्गदर्शक सूचना २०२१

बकरी ईद – मार्गदर्शक सूचना २०२१

05/07/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

01/07/2021 31/01/2022 पहा (6 MB)
गणेशोत्सव २०२१ मार्गदर्शक सूचना

गणेशोत्सव २०२१ मार्गदर्शक सूचना

30/06/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
कोतवाल संवर्गाची दि. १.१.२०२० रोजीची एकत्रित जिल्हास्तरीय अंतिम जेष्ठता यादी

कोतवाल संवर्गाची दि. १.१.२०२० रोजीची एकत्रित जिल्हास्तरीय अंतिम जेष्ठता यादी

24/06/2021 24/06/2022 पहा (3 MB)
वाहन चालक संवर्गाची दिनांक १.१.२०२१ रोजीची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

वाहन चालक संवर्गाची दिनांक १.१.२०२१ रोजीची अंतरिम (प्रारूप) जेष्ठता यादी

23/06/2021 23/06/2022 पहा (673 KB)
सन 2021 साठी स्थानिक सुट्टयांची अधिसूचना

सन 2021 साठी स्थानिक सुट्टयांची अधिसूचना

14/06/2021 10/01/2022 पहा (62 KB)
मनाई आदेश-पालघर जिल्हयातील पर्यटन स्थळाबाबत

मनाई आदेश-पालघर जिल्हयातील पर्यटन स्थळाबाबत

11/06/2021 08/08/2021 पहा (121 KB)
संग्रहित