बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी पदाची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत

20/01/2020 04/02/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीमचा निकाल

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहीमचा निकाल

15/01/2020 31/01/2020 पहा (33 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर साठी तलाठी पदासाठी 12/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर साठी तलाठी पदासाठी 12/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल.

16/01/2020 31/01/2020 पहा (3 MB)
लिपिक-टंकलेखक पदासाठी १२/०१/२०१० रोजी झालेल्या परीक्षेचा निकाल – जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर

लिपिक-टंकलेखक पदासाठी १२/०१/२०१० रोजी झालेल्या परीक्षेचा निकाल – जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर

16/01/2020 31/01/2020 पहा (904 KB)
अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहिम २०१९ कंत्राटी ग्रामसेवक पेसा पदभरती

अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहिम २०१९ कंत्राटी ग्रामसेवक पेसा पदभरती

10/01/2020 26/01/2020 पहा (463 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्राप्त अर्जांपैकी अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्राप्त अर्जांपैकी अपात्र उमेदवारांची यादी

10/01/2020 26/01/2020 पहा (794 KB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्राप्त अर्जांपैकी पात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील प्राप्त अर्जांपैकी पात्र उमेदवारांची यादी

10/01/2020 26/01/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम

31/12/2019 31/01/2020 पहा (7 MB)
संग्रहित