बंद

दि. १/१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतरिम ( प्रारूप ) जेष्ठता यादी

दि. १/१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतरिम ( प्रारूप ) जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि. १/१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतरिम ( प्रारूप ) जेष्ठता यादी

दि. १/१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतरिम ( प्रारूप ) जेष्ठता यादी

05/10/2020 31/10/2020 पहा (4 MB)