बंद

राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ “कयार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत वाटप केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची यादी

राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ “कयार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत वाटप केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ “कयार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत वाटप केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची यादी

राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ “कयार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत वाटप केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची यादी

05/06/2020 30/06/2020 पहा (4 MB) Jawhar (4 MB) Mokhada (980 KB) Talasari (4 MB) वसई (2 MB) Vikramgad (8 MB) Palghar (2 MB) Wada (2 MB)