बंद

मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाच्या पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील जमिनीची, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलाम २१(१) अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाच्या पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील जमिनीची, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलाम २१(१) अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाच्या पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील जमिनीची, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलाम २१(१) अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाच्या पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील जमिनीची, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलाम २१(१) अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

08/07/2021 31/07/2021 पहा (356 KB)