बंद

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ

अर्ज लिंक- https://mahabocw.in/workers-registration/

 

18/10/2021 01/10/2025 पहा (1 MB) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (1 MB) अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (3 MB) अत्यावश्यक वस्तू संच योजना (2 MB) बांधकाम कामगारांची ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी (1 MB) बांधकाम कामगारांची नोंदणी (684 KB) सुरक्षा संच योजना (1 MB) Document 1 (1 MB) Document 2 (1 MB)