बंद

मतदान नोंदणी अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

मतदान नोंदणी अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदान नोंदणी अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ प्रभाग समिती ‘अ ‘,बोळींज कार्यालय विरार (प.) ता. वसई.

 

26/09/2019 31/12/2019 पहा (181 KB)