बंद

पालघर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करिता प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना.

पालघर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करिता प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पालघर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करिता प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना.

पालघर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करिता प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना – नगर पालिका प्रशासन, पालघर.

07/12/2018 07/01/2019 पहा (495 KB)