बंद

निवडणूक निर्णय अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

निवडणूक निर्णय अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
निवडणूक निर्णय अधिकारी १३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघाचा पत्ता

१३२ नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ, वृंदावन गार्डन, बहुउद्देशीय इमारत, वसई विरार शहर महानगरपालिका ,फन फिस्ता थेटरच्या बाजूला नालासोपारा(प.) ता . वसई

27/09/2019 31/12/2019 पहा (181 KB)