बंद

नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांची गट-ड पदांसाठीची अंतिम प्रतीक्षासूची

नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांची गट-ड पदांसाठीची अंतिम प्रतीक्षासूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांची गट-ड पदांसाठीची अंतिम प्रतीक्षासूची

नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांची गट-ड पदांसाठीची अंतिम प्रतीक्षासूची

25/06/2021 30/06/2021 पहा (606 KB)