बंद

नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती देणेबाबत

नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती देणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती देणेबाबत

नगरपरिषद/नगरपंचायतमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती देणेबाबत

02/06/2021 13/06/2021 पहा (699 KB)