बंद

दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

11/02/2021 11/03/2021 पहा (6 MB)