बंद

दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

दि. १.१.२०२० रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी

01/07/2021 31/01/2022 पहा (6 MB)