बंद

दि. ०१/०१/२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी

दि. ०१/०१/२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि. ०१/०१/२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी

दि. ०१/०१/२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (प्रारूप) ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

05/04/2018 20/04/2018 पहा (7 MB)