बंद

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसूचित जमाती साठी राखीव असलेल्या गट क मधील सरल्सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची विशेष भरती मोहीम

31/12/2019 31/01/2020 पहा (7 MB)