बंद

जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना

जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना

जनगणना २०२१ साठी तात्पुरत्या स्वरुपासाठी नियुक्त करायच्या तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ जाहीर सूचना

13/03/2020 20/03/2020 पहा (161 KB)