बंद

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2020 रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2020 रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2020 रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2020 रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

12/01/2021 12/02/2021 पहा (2 MB)