बंद

खरीप २०१७ मधील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे धान पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित निधी बाबत वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

खरीप २०१७ मधील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे धान पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित निधी बाबत वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खरीप २०१७ मधील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे धान पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित निधी बाबत वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

खरीप २०१७ मधील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे धान पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित निधी बाबत वाटप करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची यादी

01/04/2019 31/12/2019 पहा (9 MB) (10 MB)