बंद

कंत्राटी तांत्रिक सहाय्यक या पदासाठी दि. ११/१२/२०१९ व दि. १३/१२/२०१९ रोजी झालेल्या मुलाखतीचा अंतिम निकाल

कंत्राटी तांत्रिक सहाय्यक या पदासाठी दि. ११/१२/२०१९ व दि. १३/१२/२०१९ रोजी झालेल्या मुलाखतीचा अंतिम निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कंत्राटी तांत्रिक सहाय्यक या पदासाठी दि. ११/१२/२०१९ व दि. १३/१२/२०१९ रोजी झालेल्या मुलाखतीचा अंतिम निकाल

कंत्राटी तांत्रिक सहाय्यक या पदासाठी दि. ११/१२/२०१९ व दि. १३/१२/२०१९ रोजी झालेल्या मुलाखतीचा अंतिम निकाल

16/12/2019 16/01/2020 पहा (1 MB)