बंद

आळा कृत्रिम रेशन केंद्र, पालघर या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी टाटा-407 या वाहनांची आवश्यकता असल्याने वाहतूकदार कंत्राटी पद्धतीने नेमणेबाबत

आळा कृत्रिम रेशन केंद्र, पालघर या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी टाटा-407 या वाहनांची आवश्यकता असल्याने वाहतूकदार कंत्राटी पद्धतीने नेमणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आळा कृत्रिम रेशन केंद्र, पालघर या कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी टाटा-407 या वाहनांची आवश्यकता असल्याने वाहतूकदार कंत्राटी पद्धतीने नेमणेबाबत

मुख्यालयातील सर्व 89 पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमधे पालघर जिल्हा मुख्यालयातून द्रव नायट्रोजन वाहतुकीसाठी टाटा-407 वाहन आवश्यक आहे. सरासरीसह मार्ग 35-40 दिवसांच्या कालावधीत एकदा पूर्ण होईल. 1100 कि.मी.कंत्राटदाराने त्यानुसार रेट के.एम. च्या स्वरुपात त्यांचे अर्ज व कौटेशन सादर करावे.

04/06/2021 30/06/2021 पहा (297 KB)