राजपत्र

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती राजपत्र भाग ३ २०१९ 16/01/2019 डाउनलोड(87 KB)
नगरपरिषद/नगरपंचायत सदस्यांची वि. का. अ. नियुक्ती 21/08/2018 डाउनलोड(81 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती राजपत्र २०१८ 21/08/2018 डाउनलोड(84 KB)
माहिती अधिकार 2005 01/03/2018 डाउनलोड(115 KB)
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती राजपत्र २०१७ 19/03/2018 डाउनलोड